آدرس

آدرس : تهران - خیابان پیروزی - بلوار ابوذر - بعد از پل اول  - کوچه 8 شرقی( شهید قمصری) - پلاک 14 - واحد3

تلفن : 02133100350 ، 09122808428

1 )  مقدمه : 

استاندارد پديده اي تازه و امري بديع و نوظهور و ساخته ذهن بشري نيست، بلكه مفهوم وسيع آن در تمام عالم هستي وجود داشته و دارد و انسان تنها با درك و اقتباس از عالم طبيعت و پيروي از خالق خود درصدد پياده كردن و استقرار آن در ساير وجود و شئون زندگي خود از جمله در زمينه توليدات، مصنوعات و خدمات برآمده و فصل نويني را در عالم صنعت، توليد و تجارت گشوده كه آن را استاندارد نام نهاده است.

بر این اساس شرکت پایدار کیفیت پیروز، سند چشم انداز خود را جهت کمک به امر توسعه زیر ساخت ها، تعمیق و رواج حدود، قوانین، مقررات و استانداردهای مورد نیاز خصوصاً برای کشوری در حال توسعه مانند ایران که جهت کسب و ارتقاء پله های ترقی خود در صحنه داخلی و جهانی بشدت بدان نیازمند است بشرح زیر تبیین و اعلام می دارد .

2 )  رسالت شرکت پایدار کیفیت پیروز : 

      انجام خدمات مشاوره در بهبود سازمان ها و سیستم ها، استقرار انواع سیستم ها و استانداردهای ملی و بین المللی مورد نیاز در امور مدیریت کیفیت و مدیریت پروژه و کمک به اطمینان سازی در خدمات و محصولات ارائه شده به مشتریان در سازمان ها.

3 )  چشم انداز شرکت در افق سه ساله :  

     با استعانت از درگاه ايزد متعال و بهره گیری از هویت اسلامی، انقلابی و توان تمدن ساز پارسی، شرکت پایدار کیفیت پیروز در افق زمانی سه ساله آتی،  شرکتی است :

رسالت محور ، نظام‌مند و ممتاز در؛  آگاه سازی ، استاندارد سازی ، اطمینان سازی و بهینه سازی مستمر و پایدار در عرصه فعاليت‌هاي مرتبط، با پشتوانه سرمایه های انسانی و قابليت كمك به توسعه و تعميق فعالیت ها و  دستاوردهاي آن در داخل و  خارج از كشور  در راستای بسته سياستي تقويت و توسعه نظام استاندارد ملي در برنامه پنج ساله ششم توسعه كشور بر پایه سند چشم انداز بيست ساله نظام جمهوري اسلامي ايران .

4 )  اهداف راهبردی شرکت پایدار کیفیت پیروز

1/4 -  توسعه کسب و کار در شرکت از طریق : توسعه فعالیت ها از خدمات مشاوره به خدمات آموزش و انتقال دانش فنی/ حرفه ای ، صدور گواهی نامه های کیفیت و مدیریت پروژه در استقرار سیستم های استاندارد و انطباق کالا  و خدمات با استانداردهای ملی و جهانی .

2/4 -  نگهداشت سرمایه های انسانی از طریق ارتقای سطح‌ علمي‌ و توانمندي‌ هاي نيروي‌ انساني‌ با سهیم نمودن آنها و سرمایه گذاری آنان در شرکت .

3/4 -  ایجاد شعب و نمایندگی هایی در تمامی نقاط ایران و بازارهای جهانی مستعد و دارای ظرفیت های مناسب کسب و کار .

4/4 - کمک به تحقق بسته سياستي تقويت و توسعه نظام استاندارد ملي در برنامه پنج ساله ششم توسعه كشور .